2013-2014 m. m. Šiaulių universiteto antros pakopos studijų programos

Magistro studijų programos

Fakultetas

Studijų programos
2013-2014 m. m. (duomenų bazėje)

Trukmė, m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

 Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2013-2014 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Bioedukacija NL

2

Aprašas

2013 m. priėmimui


Edukologijos fakultetas

Bioedukacija I

2,5

Aprašas

2013 m. priėmimui

Edukologija NL

2

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Edukologija I

2,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2011 m. priėmimui

Karjeros edukologija NL

1,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Karjeros edukologija I

2

Aprašas

2013 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija NL

2

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija I

2,5

Aprašas

2013 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba NL

1,5

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui
 

Švietimo kokybės vadyba I

2

Aprašas

2013 m. priėmimui
 

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Gamtinių sistemų valdymas NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Gamtos mokslų fakultetas

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Gretinamoji kalbotyra NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui


Humanitarinis fakultetas

Istorija ir poitika NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Kultūros studijos NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Lietuvių kalbotyra NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Literatūrologija NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informatika NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Matematikos ir informatikos fakultetas

Matematika NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

MENŲ FAKULTETAS

Dailė 2013 m. NL

1,5

Aprašas

2013 m. priėmimui

Menų fakultetas

Dailė (dizainas) 2012 m. NL

2012 m. priėmimui

Dailė (grafika) 2012 m. NL

Dailė (oda) 2012 m. NL

Dailė (tapyba) 2012 m. NL

Dailė (tekstilė) 2012 m. NL

Muzikos pedagogika NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Socialinė pedagogika (specializacija – socioedukacinių projektų koordinavimas) NL

2

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

 

Socialinė pedagogika (socioedukacinių projektų koordinavimas) 2013 m. I

2,5

Aprašas

2013 m. priėmimui

 

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 2013 m. NL

1,5

Aprašas

 

2012-2013 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas) NL

Specialioji pedagogika (specializacija – dailės terapija) 2012 m. I

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

 

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) I

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas) 2013 m. I

Taikomoji kūno kultūra NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Taikomoji kūno kultūra I

2,5

Aprašas

2013 m. priėmimui

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika NL

2

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Socialinių mokslų fakultetas

 

Ekonomika I

2,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Finansų ir investicijų ekonomika NL

1,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Finansų ir investicijų ekonomika I

2

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Vadyba NL

2

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Vadyba I

2,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2011-2012 m. priėmimui

Vadyba I (su specializacijomis)

2,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui

Viešasis valdymas NL

1,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Viešasis valdymas I

2

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Elektros energetika NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Technologijos fakultetas

Informatikos inžinerija NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Signalų technologija NL

2

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Pastabos: NL - nuolatinės studijos; I - ištęstinės studijos.

 

Į pradinį   |   Į viršų   |   I pakopos studijų programos   |  Laipsnio nesuteikiančios studijų programos