2013-2014 m. m. Šiaulių universiteto pirmos pakopos studijų programos

Bakalauro studijų programosFakultetas

Studijų programos

2013-2014 m. m.

(duomenų bazėje)

Trukmė,

m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2013-2014 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Edukologija 2011-2013 m. NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui


Edukologijos fakultetas

 

 

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – nuotolinio mokymo(si) valdymas) 2010 m. NL

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2010 m. NL

Edukologija 2011-2013 m. I

5,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2010 m. I

Kūno kultūra NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Kūno kultūra I

5,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2013 m. NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui
 

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2013 m. I

5,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
 

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Dekoratyvioji želdininkystė 2010 m. I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Gamtos mokslų fakultetas

Dekoratyvioji želdininkystė 2009 m. I

4,5

Aprašas

Ekologija ir aplinkotyra NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

Fizika NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui

Optometrija NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

 

Optometrija (2 m., turintiems aukštąjį išsilavinimą) NL

4

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Taikomoji biologija NL

4

Aprašas

2010, 2013 m. priėmimui

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Anglų filologija NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui


Humanitarinis fakultetas

Anglų filologija 2010-2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

 

Anglų filologija 2009 m. I

5

Aprašas

Anglų filologija ir kita užsienio kalba  NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

Filosofija ir pilietiškumo studijos NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Filosofija ir pilietiškumo studijos 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

 

Istorija NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

Istorija 2010-2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Istorija 2009 m. I

5

Aprašas

Lietuvių filologija NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir komunikacija NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir komunikacija 2010, 2011, 2013 m. I

5,5

Aprašas

2010, 2011, 2013 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Sociokultūrinė antropologija NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

Sociokultūrinė antropologija 2010-2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

 

Sociokultūrinė antropologija 2009 m. I

5

Aprašas

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Finansų matematika NL

4

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui


Matematikos ir informatikos fakultetas

Informatika NL

4

Aprašas

2011-2013 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Informatika 2011-2013 m. I

5,5

Aprašas

2011-2013 m. priėmimui

Informatika 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Matematika NL

4

Aprašas

2010-2013 priėmimui

MENŲ FAKULTETAS

Aplinkos objektų dizainas NL

4

Aprašas

2011-2013 m. priėmimui


Menų fakultetas

Audiovizualinis menas NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui
2011-2012 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Dailė NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui

Dailė ir dizainas NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Dailė ir dizainas I

5,5

Aprašas

2013 m. priėmimui

Estrados menas NL

4

Aprašas

2011-2013 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Muzika NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Muzika I

5,5

Aprašas

2013 m. priėmimui

Taikomoji dailė ir verslas NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui

Vizualinių komunikacijų menas NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Kineziterapija NL

4

Aprašas

2011-2013 m. priėmimui


Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

Kineziterapija 1 m. NL

4

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Kineziterapija 2 m. NL

4

Aprašas

Socialinė pedagogika (specializacija – pedagoginis psichologinis konsultavimas) 2013 m. NL

4

 

Aprašas

 

 

 

2010-2013 m. priėmimui

 

 

Socialinė pedagogika (specializacija – socioedukacinio darbo vadyba ir politika; tarpininkavimas ir konsultavimas SD) 2012 m. NL

Socialinė pedagogika 2011 m. NL

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2010 m. NL

Socialinė pedagogika (specializacija – pedagoginis psichologinis konsultavimas) 2013 m. I

5,5

Aprašas

 

 

2009-2013 m. priėmimui

 

 

Socialinė pedagogika (specializacija – socioedukacinio darbo vadyba ir politika; tarpininkavimas ir konsultavimas SD) 2012 m. I

Socialinė pedagogika 2011 m. I

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2010 m. I

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2009 m. I

4,5

Aprašas

Specialioji pedagogika (gretutinės studijos – socialinė pedagogika) 2013 m. NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui
 

 

Specialioji pedagogika (specializacija – judesio korekcija) 2010-2013 m.  NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui
 

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 2010-2013 m. NL

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 2 m. 2012-2013 m. NL

4

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 3 m.  2012-2013 m. NL

4

Aprašas

2012-2013 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 2011-2012 m. I

5,5

Aprašas

2009, 2011-2012 m. priėmimui

 

 

Specialioji pedagogika 2009 m. I

4,5

Aprašas

Sveikatos edukologija (specializacija – sveikatos ugdymo koordinavimas) 2013 m. NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) 2010-2013 m. NL

4

Aprašas

Sveikatos edukologija (specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) 2012 m. I

5,5

Aprašas

 

2012 m. priėmimui

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui


Socialinių mokslų fakultetas

Ekonomika 2010-2013 m. I

5,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Ekonomika 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Ekonomika ir darnus verslas NL

3,5

Aprašas

2013 m. priėmimui

Finansų valdymas NL

3,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Finansų valdymas I

5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui

Verslo administravimas NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Verslo administravimas 2010-2013 m. I

5,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Verslo administravimas 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Verslo ekonomika NL

3,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Verslo ekonomika I

5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Viešasis administravimas NL

4

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2010-2013 m. I

5,5

Aprašas

2013 m. priėmimui
2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Aplinkos ir profesinė sauga NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui


Technologijos fakultetas

Aplinkos ir profesinė sauga
2010-2013 m. I

5,5

Aprašas

2009-2013 m. priėmimui

 

 

Aplinkos ir profesinė sauga
2009 m.  I

5

Aprašas

Elektronikos inžinerija NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija 2010-2013 m. I

5,5

Aprašas

2009-2013 m. priėmimui

 

 

Elektronikos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Elektros inžinerija NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

Elektros inžinerija 2010-2013 m. I

5,5

Aprašas

2009-2013 m. priėmimui

 

 

Elektros inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Informatikos inžinerija NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

Informatikos inžinerija 2010-2013 m. I

5,5

Aprašas

2009-2013 m. priėmimui

 

 

Informatikos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Mechanikos inžinerija NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija 2010-2013 m. I

5,5

Aprašas

2009-2013 m. priėmimui

 

Mechanikos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Statybos inžinerija NL

4

Aprašas

2010-2013 m. priėmimui

Statybos inžinerija 2010-2013 m. I

5,5

Aprašas

2009-2013 m. priėmimui

 

 

Statybos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Pastabos: NL - nuolatinės studijos; I - ištęstinės studijos.

Į pradinį   |   Į viršų   |   Magistro studijų programos   |  Laipsnio nesuteikiančios studijų programos