2012-2013 m. m. Šiaulių universiteto antros pakopos studijų programos

Magistro studijų programos

Fakultetas

Studijų programos
2012-2013 m. m. (duomenų bazėje)

Trukmė, m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

 Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2012-2013 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Edukologija NL

2

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui


Edukologijos fakultetas

Edukologija I

2,5

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Karjeros edukologija NL

1,5

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Karjeros edukologija I

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija NL

2

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija I

2,5

Aprašas

2012 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba NL

1,5

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui
 

Švietimo kokybės vadyba I

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui
 

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Fizika NL

2

Aprašas

2011 m. priėmimui

Gamtos mokslų fakultetas

Gamtinių sistemų valdymas NL

2

Aprašas

2012 m. priėmimui

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Dalykinis vertimas (rusų kalba) I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui


Humanitarinis fakultetas

Gretinamoji kalbotyra NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Istorija ir poitika NL

2

Aprašas

2012 m. priėmimui

Kultūros studijos NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Lietuvių kalbotyra NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Literatūrologija NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informatika NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Matematikos ir informatikos fakultetas

Matematika NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

MENŲ FAKULTETAS

Dailė (dizainas) NL

1,5

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui

Menų fakultetas

Dailė (grafika) NL

Dailė (oda) NL

Dailė (tapyba) NL

Muzikos pedagogika NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Socialinė pedagogika (specializacija – socioedukacinių projektų koordinavimas) 2012 m. NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

 

Socialinė pedagogika 2011 m. NL

Socialinė pedagogika (socioedukacinių projektų koordinavimas) 2012 m. I

2,5

Aprašas

2010, 2012 m. priėmimui

 

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2010 m. I

2,5

Aprašas

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas) NL

1,5

Aprašas

 

2012 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – dailės terapija) I

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

 

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) I

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas) I

Taikomoji kūno kultūra NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Taikomoji kūno kultūra I

2,5

Aprašas

2010, 2012 m. priėmimui

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika NL

2

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui

Socialinių mokslų fakultetas

 

Ekonomika I

2,5

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Finansų ir investicijų ekonomika NL

1,5

Aprašas

2012 m. priėmimui

Finansų ir investicijų ekonomika I

2

Aprašas

2012 m. priėmimui

Vadyba NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Vadyba I

2,5

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Vadyba I (su specializacijomis)

2,5

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Viešasis valdymas NL

1,5

Aprašas

2012 m. priėmimui

Viešasis valdymas I

2

Aprašas

2012 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Elektros energetika NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Technologijos fakultetas

Informatikos inžinerija NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Signalų technologija NL

2

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Pastabos: NL - nuolatinės studijos; I - ištęstinės studijos.

 

Į pradinį   |   Į viršų   |   I pakopos studijų programos   |  Laipsnio nesuteikiančios studijų programos