2012-2013 m. m. Šiaulių universiteto pirmos pakopos studijų programos

Bakalauro studijų programosFakultetas

Studijų programos

2012-2013 m. m.

(duomenų bazėje)

Trukmė,

m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2012-2013 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Edukologija 2011-2012 m. NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui


Edukologijos fakultetas

 

 

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – nuotolinio mokymo(si) valdymas) 2010 m. NL

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2010 m. NL

Edukologija (specializacija – ekonomika ir verslo pagrindai) nuo 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

 

Edukologija (specializacija – nuotolinio mokymo(si) valdymas) 2009 m. NL

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2009 m. NL

Edukologija 2011-2012 m. I

5,5

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2010 m. I

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) 2009 m. I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – nuotolinio mokymo(si) valdymas) 2009 m. I

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2009 m. I

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Kūno kultūra 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Kūno kultūra 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Kūno kultūra 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Kūno kultūra 2009 m. I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Neformalusis ugdymas ir etika NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui

Neformalus ugdymas ir etika I

5,5

Aprašas

2012 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Dekoratyvioji želdininkystė 2012 m. NL

4

Aprašas

2009, 2012 m. priėmimui

 


Gamtos mokslų fakultetas

Dekoratyvioji želdininkystė 2009 m. NL

4

Aprašas

Dekoratyvioji želdininkystė 2010 m. I

5,5

Aprašas

2008-2010 m. priėmimui

Dekoratyvioji želdininkystė 2009 m. I

4,5

Aprašas

Dekoratyvioji želdininkystė N

4,5

Aprašas

Ekologija ir aplinkotyra 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

Ekologija ir aplinkotyra 2009 m. NL

4

Aprašas

Fizika ir informatika 2012 m. NL

4

Aprašas

2008-2009, 2012 m. priėmimui

 

 

Fizika ir informatika 2009 m. NL

4

Aprašas

Fizika ir informatika D

4,5

Aprašas

Optometrija 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

 

Optometrija 2009 m. NL

4

Aprašas

Optometrija (2 m., turintiems aukštąjį išsilavinimą) 2012 m. NL

4

Aprašas

Optometrija (2 m., turintiems aukštąjį išsilavinimą) 2011 m. NL

4

Aprašas

Taikomoji biologija 2010 m. NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Taikomoji biologija 2009 m. NL

4

Aprašas

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Anglų filologija 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui


Humanitarinis fakultetas

Anglų filologija 2009 m. NL

4

Aprašas

Anglų filologija 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

 

Anglų filologija 2009 m. I

5

Aprašas

Anglų filologija V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Anglų filologija ir kita užsienio kalba 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

Anglų filologija ir kita užsienio kalba 2009 m. NL

4

Aprašas

Filosofija ir pilietinis ugdymas N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Filosofija ir pilietiškumo studijos 2010 m.  NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

 

Filosofija ir pilietiškumo studijos 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

 

Istorija 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

Istorija 2009 m. NL

4

Aprašas

Istorija 2010-2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Istorija 2009 m. I

5

Aprašas

Istorija N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Lietuvių filologija 2012 m. NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui

Lietuvių filologija 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir komunikacija 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2010-2012 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir komunikacija 2010-2011 m. I

5,5

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Sociokultūrinė antropologija 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

Sociokultūrinė antropologija 2009 m. NL

4

Aprašas

Sociokultūrinė antropologija 2010-2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

 

Sociokultūrinė antropologija 2009 m. I

5

Aprašas

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Finansų matematika NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui


Matematikos ir informatikos fakultetas

Informatika 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Informatika 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Informatika 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Informatika 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Informatika N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Informatika V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Matematika 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 priėmimui

Matematika 2009 m. NL

4

Aprašas

Matematika ir informatika NL

4

Aprašas

2008-2009 m. priėmimui

 

Matematika ir informatika D

4,5

Aprašas

MENŲ FAKULTETAS

Aplinkos objektų dizainas NL

4

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui


Menų fakultetas

Audiovizualinis menas 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Audiovizualinis menas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Audiovizualinis menas 2012 m. I

5,5

Aprašas

2012 m. priėmimui

Audiovizualinis menas 2009 m. I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Dailė 2011-2012 m. NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui

Dailė (dizainas) NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Dailė (grafika) NL

2009 m. priėmimui

Dailė ir dizainas 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Dailė ir dizainas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Dailė ir dizainas I

5,5

Aprašas

2012 m. priėmimui

Estrados menas 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Estrados menas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Kūrybinės technologijos NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui

Muzika 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Muzika I

5,5

Aprašas

2012 m. priėmimui

Muzikos pedagogika NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Muzikos pedagogika I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija – aprangos dizainas) nuo II k. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija –floristika) nuo II k. NL

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija –oda) nuo II k. NL

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Kineziterapija NL

4

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui


Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

Socialinė pedagogika (specializacija – socioedukacinio darbo vadyba ir politika; tarpininkavimas ir konsultavimas SD) 2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

 

 

Socialinė pedagogika 2011 m. NL

4

Aprašas

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2010 m. NL

4

Aprašas

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2009 m. NL

4

Aprašas

Socialinė pedagogika (specializacija – socioedukacinio darbo vadyba ir politika; tarpininkavimas ir konsultavimas SD) 2012 m. I

5,5

Aprašas

2008-2012 m. priėmimui

 

 

Socialinė pedagogika 2011 m. I

5,5

Aprašas

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2010 m. I

5,5

Aprašas

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2009 m. I

4,5

Aprašas

Socialinė pedagogika N

4,5

Aprašas

Specialioji pedagogika (specializacija – judesio korekcija) 2010-2012 m.  NL

 

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui
 

 

Specialioji pedagogika (specializacija – judesio korekcija) 2009 m. NL

4

Aprašas

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 2009 m. NL

4

Aprašas

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 2 m. 2012 m. NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 3 m.  2012 m. NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui

Specialioji pedagogika 2011-2012 m. I

5,5

Aprašas

2008-2009, 2011-2012 m. priėmimui

 

 

Specialioji pedagogika 2009 m. I

4,5

Aprašas

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) N

5

Aprašas

Sveikatos edukologija (specializacija – gyvensenos įgūdžių ugdymas) 2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

Sveikatos edukologija (specializacija – gydomoji pedagogika) 2009 m. NL

4

Aprašas

Sveikatos edukologija (specializacija – gyvensenos įgūdžių ugdymas) 2012 m. I

5,5

Aprašas

 

2009, 2012 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) 2012 m. I

Sveikatos edukologija (specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) 2009 m. I

4

Aprašas

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui


Socialinių mokslų fakultetas

Ekonomika 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Ekonomika 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Ekonomika 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Ekonomika N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Ekonomika V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Finansų valdymas NL

3,5

Aprašas

2012 m. priėmimui

Finansų valdymas I

5

Aprašas

2012 m. priėmimui

Verslo administravimas 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Verslo administravimas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Verslo administravimas 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Verslo administravimas 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Verslo administravimas N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Verslo administravimas V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Verslo ekonomika NL

3,5

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Verslo ekonomika I

5

Aprašas

2011-2012 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2012 m. priėmimui
2011 m. priėmimui
2010 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Viešasis administravimas N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Viešasis administravimas V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Aplinkos ir profesinė sauga
2010-2012 m.
NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui


Technologijos fakultetas

Aplinkos ir profesinė sauga
2009 m.
NL

4

Aprašas

Aplinkos ir profesinė sauga
2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2008-2012 m. priėmimui

 

 

Aplinkos ir profesinė sauga
2009 m.  I

5

Aprašas

Aplinkos ir profesinė sauga N

5

Aprašas

Elektronikos inžinerija 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija 2009 m. NL

4

Aprašas

Elektronikos inžinerija 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2008-2012 m. priėmimui

 

 

Elektronikos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Elektronikos inžinerija N

5

Aprašas

Elektronikos inžinerija V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

Elektros inžinerija 2009 m. NL

4

Aprašas

Elektros inžinerija 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2008-2012 m. priėmimui

 

 

Elektros inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Elektros inžinerija N

5

Aprašas

Elektros inžinerija V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Informatikos inžinerija 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

Informatikos inžinerija 2009 m. NL

4

Aprašas

Informatikos inžinerija 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2008-2012 m. priėmimui

 

 

Informatikos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Informatikos inžinerija N

5

Aprašas

Informatikos inžinerija V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija 2009 m. NL

4

Aprašas

Mechanikos inžinerija 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2008-2012 m. priėmimui

 

Mechanikos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Mechanikos inžinerija N

5

Aprašas

Mechanikos inžinerija V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Statybos inžinerija 2010-2012 m. NL

4

Aprašas

2009-2012 m. priėmimui

Statybos inžinerija 2009 m. NL

4

Aprašas

Statybos inžinerija 2010-2012 m. I

5,5

Aprašas

2008-2012 m. priėmimui

 

 

Statybos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Statybos inžinerija N

5

Aprašas

Statybos inžinerija V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Pastabos: NL - nuolatinės studijos; I - ištęstinės studijos; D - dieninės studijos; N - neakivaizdinės studijos; V - vakarinės studijos.

Į pradinį   |   Į viršų   |   Magistro studijų programos   |  Laipsnio nesuteikiančios studijų programos