2011-2012 m. m. Šiaulių universiteto antros pakopos studijų programos

Magistro studijų programos

Fakultetas

Studijų programos
2011-2012 m. m. (duomenų bazėje)

Trukmė, m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

 Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2011-2012 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Edukologija NL

2

Aprašas

2011 m. priėmimui


Edukologijos fakultetas

Edukologija NL

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

Edukologija I

2,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Edukologija I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Karjeros edukologija NL

1,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Karjeros edukologija NL

1,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Karjeros edukologija I

2

Aprašas

2011 m. priėmimui

Karjeros edukologija I

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija NL

2

Aprašas

2011 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija NL

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija I

2,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba NL

1,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba NL

1,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba I

2

Aprašas

2011 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba I

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Fizika 2011 m. NL

2

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

Gamtos mokslų fakultetas

Fizika 2010 m. NL

2

Aprašas

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Dalykinis vertimas (rusų kalba) 2011 m. I

2,5

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 


Humanitarinis fakultetas

Dalykinis vertimas (rusų kalba) 2010 m. I

2,5

Aprašas

Gretinamoji kalbotyra 2011 m. NL

2

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

Gretinamoji kalbotyra 2010 m. NL

2

Aprašas

Kultūros studijos 2011 m. NL

2

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 

Kultūros studijos 2010 m. NL

2

Aprašas

Lietuvių kalbotyra 2011 m. NL

2

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 

Lietuvių kalbotyra 2010 m. NL

2

Aprašas

Literatūrologija 2011 m. NL

2

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 

Literatūrologija 2010 m. NL

2

Aprašas

Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas 2011 m. NL

2

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 

Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas 2010 m. NL

2

Aprašas

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informatika 2011 m. NL

2

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 

Matematikos ir informatikos fakultetas

Informatika 2010 m. NL

2

Aprašas

Matematika 2011 m. NL

2

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 

Matematika 2010 m. NL

2

Aprašas

MENŲ FAKULTETAS

Dailė (dizainas) NL

1,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Menų fakultetas

Dailė (grafika) NL

Dailė (oda) NL

Dailė (tapyba) NL

Dailė (dizainas) NL

1,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Dailė (grafika) NL

Dailė (oda) NL

Dailė (tapyba) NL

Muzikos pedagogika NL

2

Aprašas

2011 m. priėmimui

Muzikos pedagogika NL

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Socialinė pedagogika NL

2

Aprašas

2011 m. priėmimui

Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

 

Socialinė pedagogika I

2,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) NL

1,5

Aprašas

 

2010 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas) NL

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) I

2

Aprašas

2011 m. priėmimui

 

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas) I

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) I

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

Taikomoji kūno kultūra NL

2

Aprašas

2011 m. priėmimui

Taikomoji kūno kultūra 2011 m. I

2,5

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 

Taikomoji kūno kultūra 2010 m. I

2,5

Aprašas

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika NL

2

Aprašas

2011 m. priėmimui

Socialinių mokslų fakultetas

 

Ekonomika NL

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

Ekonomika I

2,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Ekonomika I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Vadyba NL

2

 

Aprašas

 

2011 m. priėmimui

Vadyba NL (viešasis administravimas)

2011 m. priėmimui

Vadyba NL

2

 

Aprašas

 

2010 m. priėmimui

Vadyba NL (viešasis administravimas)

2010 m. priėmimui

Vadyba I

2,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Vadyba I (su specializacijomis)

2011 m. priėmimui

Vadyba I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Vadyba I (su specializacijomis)

2010 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Elektros energetika 2011 m. NL

2

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 

Technologijos fakultetas

Elektros energetika 2010 m. NL

2

Aprašas

Informatikos inžinerija NL

2

Aprašas

2011 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija 2011 m. NL

2

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 

Mechanikos inžinerija 2010 m. NL

2

Aprašas

Signalų technologija 2011 m. NL

2

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

Signalų technologija 2010 m. NL

2

Aprašas

Pastabos: NL - nuolatinės studijos; I - ištęstinės studijos.

 

Į pradinį   |   Į viršų   |   I pakopos studijų programos   |  Laipsnio nesuteikiančios studijų programos