2011-2012 m. m. Šiaulių universiteto pirmos pakopos studijų programos

Bakalauro studijų programosFakultetas

Studijų programos

2011-2012 m. m.

(duomenų bazėje)

Trukmė,

m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2011-2012 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Edukologija 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui


Edukologijos fakultetas

 

 

Edukologija 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – ekonomika ir verslo pagrindai) nuo 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

 

Edukologija (specializacija – nuotolinio mokymo(si) valdymas) 2009 m. NL

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2009 m. NL

Edukologija (specializacija – ekonomika ir verslo pagrindai) 2008 m. D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) 2008 m. D

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2008 m. D

Edukologija 2011 m. I

5,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Edukologija 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – ekonomika ir verslo pagrindai) 2009 m. I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) 2009 m. I

Edukologija (specializacija – nuotolinio mokymo(si) valdymas) 2009 m. I

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2009 m. I

Edukologija (specializacija – ekonomika ir verslo pagrindai) 2008 m. N

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2008 m. N

2008 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir vaikų renginių organizavimas I

5,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (baigusiems kolegijas) N

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Kūno kultūra 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Kūno kultūra 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Kūno kultūra 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Kūno kultūra D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Kūno kultūra 2011 m. I

5,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Kūno kultūra 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Kūno kultūra 2009 m. I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Kūno kultūra N

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Meninis ugdymas ir tikyba NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Meninis ugdymas ir tikyba D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Papildomasis ugdymas ir etika D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

 

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2011 m. I

5,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas N

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika (1,5m.) I

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Dekoratyvioji želdininkystė 2011 m. NL

4

Aprašas

2008-2011 m. priėmimui

 


Gamtos mokslų fakultetas

Dekoratyvioji želdininkystė 2010 m. NL

4

Aprašas

Dekoratyvioji želdininkystė 2009 m. NL

4

Aprašas

Dekoratyvioji želdininkystė D

4

Aprašas

Dekoratyvioji želdininkystė 2011 m. I

5,5

Aprašas

2008-2011 m. priėmimui

Dekoratyvioji želdininkystė 2010 m. I

5,5

Aprašas

Dekoratyvioji želdininkystė 2009 m. I

4,5

Aprašas

Dekoratyvioji želdininkystė N

4,5

Aprašas

Ekologija ir aplinkotyra 2011 m. NL

4

Aprašas

2008-2011 m. priėmimui

Ekologija ir aplinkotyra 2010 m. NL

4

Aprašas

Ekologija ir aplinkotyra 2009 m. NL

4

Aprašas

Ekologija ir aplinkotyra D

4

Aprašas

Fizika ir informatika 2011 m. NL

4

Aprašas

2009, 2011 m. priėmimui

 

Fizika ir informatika 2009 m. NL

4

Aprašas

Fizika ir informatika D

4,5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Optometrija 2011 m. NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Optometrija 2010 m. NL

4

Aprašas

Optometrija 2009 m. NL

4

Aprašas

Optometrija (2 m., turintiems aukštąjį išsilavinimą) NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Optometrija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Optometrija (2 m., turintiems aukštąjį išsilavinimą) D

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Taikomoji biologija 2011 m. NL

4

Aprašas

2008-2011 m. priėmimui

Taikomoji biologija 2010 m. NL

4

Aprašas

Taikomoji biologija 2009 m. NL

4

Aprašas

Taikomoji ekologija D

4

Aprašas

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Anglų filologija 2011 m. NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui


Humanitarinis fakultetas

Anglų filologija 2010 m. NL

4

Aprašas

Anglų filologija 2009 m. NL

4

Aprašas

Anglų filologija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Anglų filologija 2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

 

Anglų filologija 2010 m. I

5,5

Aprašas

Anglų filologija 2009 m. I

5

Aprašas

Anglų filologija V

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Anglų filologija ir kita užsienio kalba 2011 m. NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Anglų filologija ir kita užsienio kalba 2010 m. NL

4

Aprašas

Anglų filologija ir kita užsienio kalba 2009 m. NL

4

Aprašas

Anglų filologija ir kita užsienio kalba D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Anglų ir rusų kalbos D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Filosofija ir pilietinis ugdymas D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Filosofija ir pilietinis ugdymas N

5

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Filosofija ir pilietiškumo studijos 2011 m.  NL

4

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 

Filosofija ir pilietiškumo studijos 2010 m. NL

4

Aprašas

Filosofija ir pilietiškumo studijos 2011 m. I

5,5

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

 

Filosofija ir pilietiškumo studijos 2010 m. I

5,5

Aprašas

Istorija 2011 m. NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Istorija 2010 m. NL

4

Aprašas

Istorija 2009 m. NL

4

Aprašas

Istorija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Istorija 2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Istorija 2010 m. I

5,5

Aprašas

Istorija 2009 m. I

5

Aprašas

Istorija N

5

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Lietuvių filologija NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Lietuvių filologija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir komunikacija 2011 m. NL

4

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir komunikacija 2010 m. NL

4

Aprašas

Lietuvių filologija ir komunikacija I

5,5

Aprašas

2010-2011 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir komunikacija I

5,5

Aprašas

Lietuvių filologija (su specializacijomis) NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) N

5

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir vokiečių kalba NL

4

Aprašas

2011  priėmimui

Rusų filologija NL

4

Aprašas

2011  priėmimui

Rusų filologija V

5

Aprašas

2007 priėmimui

Sociokultūrinė antropologija 2011 m. NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Sociokultūrinė antropologija 2010 m. NL

4

Aprašas

Sociokultūrinė antropologija 2009 m. NL

4

Aprašas

Sociokultūrinė antropologija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Sociokultūrinė antropologija 2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

 

Sociokultūrinė antropologija 2010 m. I

5,5

Aprašas

Sociokultūrinė antropologija 2009 m. I

5

Aprašas

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informatika 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui


Matematikos ir informatikos fakultetas

Informatika 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Informatika 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Informatika D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Informatika 2011 m. I

5,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Informatika 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Informatika 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Informatika N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

Informatika V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

Matematika 2011 m. NL

4

Aprašas

2008-2011 priėmimui

Matematika 2010 m. NL

4

Aprašas

Matematika 2009 m. NL

4

Aprašas

Matematika 2008 m. D

4

Aprašas

Matematika ir informatika NL

4

Aprašas

2009, 2011 m. priėmimui

 

Matematika ir informatika NL

4

Aprašas

Matematika ir informatika D

4,5

Aprašas

2008 m. priėmimui

MENŲ FAKULTETAS

Aplinkos objektų dizainas NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui


Menų fakultetas

Audiovizualinis menas 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Audiovizualinis menas 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Audiovizualinis menas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Audiovizualinis menas D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Audiovizualinis menas I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Audiovizualinis menas N

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Dailė NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Dailė (dizainas) NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Dailė (grafika) NL

2009 m. priėmimui

Dailė (dizainas) D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Dailė (tapyba) D

2008 m. priėmimui

Dailė ir dizainas 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Dailė ir dizainas 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Dailė ir dizainas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Dailė ir dizainas D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Dailė ir technologijos D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Dailė ir technologijos N

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Estrados menas 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Estrados menas 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Estrados menas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Estrados menas D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Muzika 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Muzika 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Muzika 2011 m. I

5,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Muzika 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Muzikos pedagogika NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Muzikos pedagogika D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Muzikos pedagogika I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Muzikos pedagogika N

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Taikomoji dailė ir verslas 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija – aprangos dizainas) nuo II k. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija –floristika) nuo II k. NL

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija –oda) nuo II k. NL

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija – aprangos dizainas) nuo II k. D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

 

 

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija – floristika) nuo II k. D

4

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija –oda) nuo II k. D

4

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Kineziterapija NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui


Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

Socialinė pedagogika 2011 m. NL

4

Aprašas

2008-2011 m. priėmimui

 

 

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2010 m. NL

4

Aprašas

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2009 m. NL

4

Aprašas

Socialinė pedagogika D

4

Aprašas

Socialinė pedagogika 2011 m. I

5,5

Aprašas

2007-2011 m. priėmimui

 

 

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2010 m. I

5,5

Aprašas

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) 2009 m. I

4,5

Aprašas

Socialinė pedagogika N

4,5

Aprašas

Specialioji pedagogika (specializacija – judesio korekcija) 2011 m.  NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui
 

Specialioji pedagogika (specializacija – judesio korekcija) 2010 m. NL

4

Specialioji pedagogika (specializacija – judesio korekcija) 2009 m. NL

4

Aprašas

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 2011 m. NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 2010 m. NL

4

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) 2009 m. NL

4

Aprašas

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija) D

4

2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika I

5,5

Aprašas

2009, 2011 m. priėmimui

 

Specialioji pedagogika I

4,5

Aprašas

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) N

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) 2011 m. NL

4

Aprašas

2008-2011 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) 2010 m. NL

4

Aprašas

Sveikatos edukologija (specializacija – gydomoji pedagogika) NL

4

Aprašas

Sveikatos edukologija D

4

Aprašas

Sveikatos edukologija 2011 m. I

5,5

Aprašas

2009, 2011 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) 2009 m. I

4

Aprašas

Sveikatos edukologija N

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui


Socialinių mokslų fakultetas

Ekonomika 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Ekonomika 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Ekonomika D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Ekonomika 2011 m. I

5,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Ekonomika 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Ekonomika 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Ekonomika N

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Ekonomika V

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Verslo administravimas 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Verslo administravimas 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Verslo administravimas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Verslo administravimas D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Verslo administravimas 2011 m. I

5,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Verslo administravimas 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Verslo administravimas 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Verslo administravimas N

5

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Verslo administravimas V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

Verslo ekonomika NL

3,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Verslo ekonomika I

5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2011 m. NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2010 m. NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Viešasis administravimas D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2011 m. I

5,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2010 m. I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Viešasis administravimas 2009 m. I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Viešasis administravimas N

5

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Viešasis administravimas V

5

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Aplinkos ir profesinė sauga
2011 m.
NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui


Technologijos fakultetas

Aplinkos ir profesinė sauga
2010 m. NL

4

Aprašas

Aplinkos ir profesinė sauga
2009 m. NL

4

Aprašas

Aplinkos ir profesinė sauga D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Aplinkos ir profesinė sauga
2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

 

Aplinkos ir profesinė sauga
2010 m. I

5,5

Aprašas

Aplinkos ir profesinė sauga
2009 m.  I

5

Aprašas

Aplinkos ir profesinė sauga N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Aprangos inžinerija NL

4

Aprašas

2011 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija 2011 m. NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija 2010 m. NL

4

Aprašas

Elektronikos inžinerija 2009 m. NL

4

Aprašas

Elektronikos inžinerija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija 2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

 

Elektronikos inžinerija 2010 m. I

5,5

Aprašas

Elektronikos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Elektronikos inžinerija N

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija V

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija 2011 m. NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Elektros inžinerija 2010 m. NL

4

Aprašas

Elektros inžinerija 2009 m. NL

4

Aprašas

Elektros inžinerija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija 2011 m.I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

 

Elektros inžinerija 2010 m. I

5,5

Aprašas

Elektros inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Elektros inžinerija N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija V

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Informacinės technologijos I

5,5

Aprašas

2011 m. priėmimui

Informatikos inžinerija 2011 m. NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Informatikos inžinerija 2010 m. NL

4

Aprašas

Informatikos inžinerija 2009 m. NL

4

Aprašas

Informatikos inžinerija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Informatikos inžinerija 2010 m. I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Informatikos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Informatikos inžinerija N

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Informatikos inžinerija V

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija 2011 m. NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija 2010 m. NL

4

Aprašas

Mechanikos inžinerija 2009 m. NL

4

Aprašas

Mechanikos inžinerija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija 2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija 2010 m. I

5,5

Aprašas

Mechanikos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Mechanikos inžinerija N

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija V

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Siuvinių dizainas ir technologija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Statybos inžinerija 2011 m. NL

4

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

Statybos inžinerija 2010 m. NL

4

Aprašas

Statybos inžinerija 2009 m. NL

4

Aprašas

Statybos inžinerija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Statybos inžinerija 2011 m. I

5,5

Aprašas

2009-2011 m. priėmimui

 

Statybos inžinerija 2010 m. I

5,5

Aprašas

Statybos inžinerija 2009 m. I

5

Aprašas

Statybos inžinerija N

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Statybos inžinerija V

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Pastabos: NL - nuolatinės studijos; I - ištęstinės studijos; D - dieninės studijos; N - neakivaizdinės studijos; V - vakarinės studijos.

Į pradinį   |   Į viršų   |   Magistro studijų programos   |  Laipsnio nesuteikiančios studijų programos