2010-2011 m. m. Šiaulių universiteto antros pakopos studijų programos

Magistro studijų programos

Fakultetas

Studijų programos
2010-2011 m. m. (duomenų bazėje)

Trukmė, m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

 Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2010-2011 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Edukologija NL

2

Aprašas

2010 m. priėmimui
2009 m. priėmimui


Edukologijos fakultetas

Edukologija I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Edukologija I

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

Karjeros edukologija NL

1,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Karjeros edukologija I

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija NL

2

Aprašas

2010 m. priėmimui
2009 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba NL

1,5

Aprašas

2010 m. priėmimui
2009 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba I

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba I

1,5

Aprašas

2009 m. priėmimui

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Fizika NL

2

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Gamtos mokslų fakultetas

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Dalykinis vertimas (rusų kalba) NL

2

Aprašas

2009 m. priėmimui


Humanitarinis fakultetas

Dalykinis vertimas (rusų kalba) I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Gretinamoji kalbotyra NL

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

Kultūros studijos NL

2

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Lietuvių kalbotyra NL

2

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Literatūrologija NL

2

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas NL

2

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informatika NL

2

Aprašas

2010 m. priėmimui


Matematikos ir informatikos fakultetas

Informatika (mokytojai) NL

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

Informatika (mokytojai) I

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

Matematika NL

2

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Matematika I

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

MENŲ FAKULTETAS

Dailė (dizainas) NL

1,5

Aprašas

2010 m. priėmimui


Menų fakultetas

Dailė (grafika) NL

Dailė (oda) NL

Dailė (tapyba) NL

Muzikos pedagogika NL

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

2009 m. priėmimui

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) NL

2

Aprašas

 

2009 m. priėmimui

 


Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinių projektų vadyba) NL

Socialinė pedagogika I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) I

2

 

Aprašas

 

2009 m. priėmimui

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinių projektų vadyba) I

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) NL

1,5

Aprašas

 

2010 m. priėmimui

2009 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas) NL

Specialioji pedagogika I

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) I

1,5

Aprašas

2009 m. priėmimui

 

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas) I

Taikomoji kūno kultūra NL

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

Taikomoji kūno kultūra I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Taikomoji kūno kultūra I

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika NL

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

2009 m. priėmimui


Socialinių mokslų fakultetas

Ekonomika I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Ekonomika I

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

Vadyba NL

2

 

Aprašas

 

2010 m. priėmimui

2009 m. priėmimui

Vadyba NL (viešasis administravimas)

2010 m. priėmimui

2009 m. priėmimui

Vadyba I

2,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Vadyba I (su specializacijomis)

2010 m. priėmimui

Vadyba I

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

Vadyba I (su specializacijomis)

2009 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Elektros energetika NL

2

Aprašas

2010 m. priėmimui


Technologijos fakultetas

Energetikos inžinerija NL

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija NL

2

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Signalų technologija NL

2

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Pastabos: NL - nuolatinės studijos; I - ištęstinės studijos.

 

Į pradinį   |   Į viršų   |   I pakopos studijų programos   |  Laipsnio nesuteikiančios studijų programos