2010-2011 m. m. Šiaulių universiteto pirmos pakopos studijų programos

Bakalauro studijų programosFakultetas

Studijų programos

2010-2011 m. m.

(duomenų bazėje)

Trukmė,

m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2010-2011 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Edukologija NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui


Edukologijos fakultetas

 

 

Edukologija (specializacija – ekonomika ir verslo pagrindai) nuo 2009 m. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

 

Edukologija (specializacija – nuotolinio mokymo(si) valdymas) 2009 m. NL

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2009 m. NL

Edukologija (specializacija – ekonomika ir verslo pagrindai) 2008, 2007 m. D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) 2008 m. D

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2008, 2007 m. D

Edukologija I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – ekonomika ir verslo pagrindai) 2009 m. I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) 2009 m. I

Edukologija (specializacija – nuotolinio mokymo(si) valdymas) 2009 m. I

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2009 m. I

Edukologija (specializacija – ekonomika ir verslo pagrindai) 2008 m. N

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) 2007 m. N

2007 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) 2008, 2007 m. N

2007–2008 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (baigusiems kolegijas) N

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Kūno kultūra NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

2009 m. priėmimui

Kūno kultūra D

4

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Kūno kultūra I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Kūno kultūra I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Kūno kultūra N

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Meninis ugdymas ir tikyba D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Papildomasis ugdymas ir etika D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

2009 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

 

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas N

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika (1,5m.) D

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika N (baigusieji kolegijas)

1,5

Aprašas

2009 m. priėmimui

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Dekoratyvinis želdininkystė NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui


Gamtos mokslų fakultetas

Dekoratyvinis želdininkystė D

4

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Dekoratyvioji želdininkystė I

4,5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Dekoratyvioji želdininkystė N

4,5

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

 

Dekoratyvioji želdininkystė N

4

Aprašas

Ekologija ir aplinkotyra NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Ekologija ir aplinkotyra D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Fizika NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Fizika ir informatika NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Fizika ir informatika D

4,5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Optometrija NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Optometrija D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Taikomoji biologija NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Taikomoji ekologija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Anglų filologija NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui


Humanitarinis fakultetas

Anglų filologija D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Anglų filologija I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Anglų filologija I

5

Aprašas

Anglų filologija V

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Anglų filologija ir kita užsienio kalba NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Anglų filologija ir kita užsienio kalba D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Anglų ir rusų kalbos D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Filosofija ir pilietinis ugdymas D

4

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Filosofija ir pilietinis ugdymas N

5

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Filosofija ir pilietiškumo studijos NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Filosofija ir pilietiškumo studijos I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Filosofija ir visuomenės mokslai N

5

Aprašas

2006 m. priėmimui

Istorija NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Istorija D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Istorija I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Istorija I

5

Aprašas

Istorija N

5

Aprašas

2006-2008 m. priėmimui

Lietuvių filologija NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Lietuvių filologija D

4

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir komunikacija NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir komunikacija I

5,5

Aprašas

 

Lietuvių filologija (su specializacijomis) NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) D

4

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) N

5

Aprašas

2006-2008 m. priėmimui

Rusų filologija NL

4

Aprašas

2010  priėmimui

Rusų filologija D

4

Aprašas

2007  priėmimui

Rusų filologija V

5

Aprašas

2007 priėmimui

Sociokultūrinė antropologija NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Sociokultūrinė antropologija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Sociokultūrinė antropologija I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Sociokultūrinė antropologija I

5

Aprašas

Vokiečių filologija D

4

Aprašas

2007 m. priėmimui

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informatika NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui
2009 m. priėmimui


Matematikos ir informatikos fakultetas

Informatika D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

Informatika I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Informatika I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Informatika N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Informatika V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Matematika NL

4

Aprašas

2009-2010 priėmimui

Matematika D

4

Aprašas

2007-2008 priėmimui

Matematika ir informatika NL

4

Aprašas

2009–2010 m. priėmimui

Matematika ir informatika D

4,5

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

 

Matematika ir informatika D

4

Aprašas

MENŲ FAKULTETAS

Audiovizualinis menas NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui
2009 m. priėmimui


Menų fakultetas

Audiovizualinis menas D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Audiovizualinis menas I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Audiovizualinis menas I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Audiovizualinis menas N

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Dailė (dizainas) NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui
2009 m. priėmimui

Dailė (grafika) NL

2009 m. priėmimui

Dailė (poligrafija) NL

2010 m. priėmimui

Dailė (tapyba) NL

2010 m. priėmimui

Dailė (dizainas) D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Dailė (grafika) D

2007 m. priėmimui

Dailė (tapyba) D

2008 m. priėmimui

Dailė ir dizainas NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui
2009 m. priėmimui

Dailė ir dizainas D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Dailė ir technologijos D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Dailė ir technologijos N

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Dailė ir technologijos N (1m. po kolegijų)

1

Aprašas

2010 m. priėmimui

Estrados menas NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui
2009 m. priėmimui

Estrados menas D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Grafinės ir taikomosios technologijos D

4

Aprašas

2007 m. priėmimui

Muzika NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Muzika I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Muzikos pedagogika NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Muzikos pedagogika D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Muzikos pedagogika I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Muzikos pedagogika N

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Muzikos pedagogika N (2m. po kolegijų)

2

Aprašas

2010 m. priėmimui

Taikomoji dailė ir verslas NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija – aprangos dizainas) nuo II k. NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Taikomoji dailė ir verslas  (specializacija –floristika) nuo II k. NL

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija –oda) nuo II k. NL

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija – aprangos dizainas) nuo II k. D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

 

 

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija –floristika) nuo II k. D

4

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija –oda) nuo II k. D

4

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 


Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) NL

4

Aprašas

Socialinė pedagogika D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Socialinė pedagogika I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Socialinė pedagogika I

4,5

Aprašas

Socialinė pedagogika N

4,5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – judesio korekcija) NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui
 

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) NL

4

2009-2010 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija) D

4

2007–2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Specialioji pedagogika I

4,5

Aprašas

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) N

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui
 

Sveikatos edukologija (specializacija – gydomoji pedagogika) NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui
 

Sveikatos edukologija D

4

 

Aprašas

2008 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – gydomoji pedagogika) D

2007 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Sveikatos edukologija (specializacija – visuomenės sveikatos ugdymas) I

4

Aprašas

Sveikatos edukologija N

4

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – gydomoji pedagogika) N

4

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

2009 m. priėmimui


Socialinių mokslų fakultetas

Ekonomika D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Ekonomika I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Ekonomika I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Ekonomika N

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Ekonomika V

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Verslo administravimas NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

2009 m. priėmimui

Verslo administravimas D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Verslo administravimas I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Verslo administravimas  I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Verslo administravimas  N

5

Aprašas

2006-2008 m. priėmimui

Verslo administravimas  V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2006-2007 m. priėmimui

Viešasis administravimas NL

4

Aprašas

2010 m. priėmimui

2009 m. priėmimui

Viešasis administravimas D

4

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

Viešasis administravimas I

5,5

Aprašas

2010 m. priėmimui

Viešasis administravimas I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Viešasis administravimas N

5

Aprašas

2006-2008 m. priėmimui

Viešasis administravimas V

5

Aprašas

2006-2008 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Aplinkos ir profesinė sauga NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui


Technologijos fakultetas

Aplinkos ir profesinė sauga D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Aplinkos ir profesinė sauga I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Aplinkos ir profesinė sauga I

5

Aprašas

Aplinkos ir profesinė sauga N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Elektronikos inžinerija I

5

Aprašas

Elektronikos inžinerija N

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija V

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Elektros inžinerija D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Elektros inžinerija I

5

Aprašas

Elektros inžinerija N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija V

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Informatikos inžinerija NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Informatikos inžinerija D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Informatikos inžinerija I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Informatikos inžinerija I

5

Aprašas

Informatikos inžinerija N

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Informatikos inžinerija V

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija I

5

Aprašas

Mechanikos inžinerija N

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija V

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Siuvinių dizainas ir technologija D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Statybos inžinerija NL

4

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

Statybos inžinerija D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Statybos inžinerija I

5,5

Aprašas

2009-2010 m. priėmimui

 

Statybos inžinerija I

5

Aprašas

Statybos inžinerija N

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Statybos inžinerija V

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Pastabos: NL - nuolatinės studijos; I - ištęstinės studijos; D - dieninės studijos; N - neakivaizdinės studijos; V - vakarinės studijos.

Į pradinį   |   Į viršų   |   Magistro studijų programos   |  Laipsnio nesuteikiančios studijų programos