2009-2010 m. m. Šiaulių universiteto antros pakopos studijų programos
 

Magistro studijų programosFakultetas

Studijų programos
2009-2010 m. m. (duomenų bazėje)

Trukmė, m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

 Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2009-2010 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Edukologija NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui


Edukologijos fakultetas

Edukologija I; N

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba NL; D

1,5

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba I; N

1,5

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Fizika NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Gamtos mokslų fakultetas

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Dalykinis vertimas NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui


Humanitarinis fakultetas

Gretinamoji kalbotyra N

2

Aprašas

2008 m. priėmimui

Kultūros studijos NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Lietuvių kalbotyra NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Literatūrologija NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informatika NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui


Matematikos ir informatikos fakultetas

Informatika I; N

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Informatika (mokytojas) NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Informatika (mokytojas) I; N

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Matematika NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Matematika I; N

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

MENŲ FAKULTETAS

Dailė (dizainas) NL

1,5

Aprašas

2009 m. priėmimui


Menų fakultetas

Dailė (grafika) NL

1,5

2009 m. priėmimui

Dailė (tapyba) NL

1,5

2009 m. priėmimui

Dailė (tekstilė) NL

1,5

2009 m. priėmimui

Muzikos pedagogika NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Socialinė pedagogika (šaka – socialinio darbo organizavimas) NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui


Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

Socialinė pedagogika (šaka – socialinių projektų vadyba) NL

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

Socialinė pedagogika (šaka – socialinio darbo organizavimas) I; N

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008 m. priėmimui

Socialinė pedagogika (šaka – socialinių projektų vadyba) I

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – logopedija) NL

1,5

Aprašas

 

2009 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – specialiojo ugdymo koordinavimas) NL

1,5

2009 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – specialiojo ugdymo koordinavimas) D

2

Aprašas

2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – logopedija) I

1,5

Aprašas

 

2009 m. priėmimui

 

Specialioji pedagogika (šaka – specialiojo ugdymo koordinavimas) I

1,5

Specialioji pedagogika (šaka – dailės terapija) N

2

Aprašas

2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – specialiojo ugdymo koordinavimas) N
 

2

2008 m. priėmimui

Taikomoji kūno kultūra NL

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

Taikomoji kūno kultūra D

2

Aprašas

2008 m. priėmimui

Taikomoji kūno kultūra I

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui


Socialinių mokslų fakultetas

Ekonomika I; N

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Vadyba NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Vadyba NL; D (viešasis administravimas)

2

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Vadyba I; N

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Vadyba I; N (su šakomis)

2

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Energetikos inžinerija NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui


Technologijos fakultetas

Mechanikos inžinerija NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Signalų technologija NL; D

2

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Pastabos: NL - nuolatinės studijos; I - ištęstinės studijos; D - dieninės studijos; N - neakivaizdinės studijos.

 

Į pradinį   |   Į viršų   |   I pakopos studijų programos