2009-2010 m. m. Šiaulių universiteto pirmos pakopos studijų programos

Bakalauro studijų programos



Fakultetas

Studijų programos

2009-2010 m. m.

(duomenų bazėje)

Trukmė,

m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2009-2010 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Edukologija NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui


Edukologijos fakultetas

 

 

Edukologija (šaka – ekonomika ir verslo pagrindai) nuo II k. D

4

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Edukologija (šaka – gamta ir geografija) nuo II k. D

4

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Edukologija (šaka – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) nuo II k. D

4

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Edukologija I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Edukologija (šaka – ekonomika ir verslo pagrindai) nuo II k. N

4

2006–2008 m. priėmimui

Edukologija (šaka – gamta ir geografija) nuo II k. N

4

2007 m. priėmimui

Edukologija (šaka – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) nuo II k. N

4

2006–2008 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2007–2008 m. priėmimui
2006 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Kūno kultūra NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Kūno kultūra I; N

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Meninis ugdymas ir tikyba NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2007–2008 m. priėmimui

Papildomasis ugdymas ir etika D

4

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

 

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas I; N

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2007–2008 m. priėmimui
2006 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika N

4

Aprašas

2006 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika N (baigusieji kolegijas)

1,5

2008-2009 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika N (baigusieji kolegijas)

2

2008 m. priėmimui

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Dekoratyvinis želdininkystė NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui
2006-2008 m. priėmimui


Gamtos mokslų fakultetas

Dekoratyvioji želdininkystė I; N 2009, 2008 m.

4,5

Aprašas

2009 m. priėmimui
2006–2008 m. priėmimui

Dekoratyvioji želdininkystė N 2007, 2006 m.

4

Aprašas

Ekologija ir aplinkotyra NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Fizika D

4

Aprašas

2006 m. priėmimui

Fizika ir informatika NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Fizika ir informatika D

4,5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Optometrija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui
2007–2008 m. priėmimui

Taikomoji biologija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui
2008 m. priėmimui

Taikomoji ekologija N

4,5

Aprašas

2005 m. priėmimui

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Anglų filologija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui
2006–2008 m. priėmimui


Humanitarinis fakultetas

Anglų filologija V

5

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Anglų filologija ir kita užsienio kalba NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2007–2008 m. priėmimui

Anglų ir rusų kalbos NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Filosofija ir pilietinis ugdymas NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008, 2007 m. priėmimui

Filosofija ir pilietinis ugdymas I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008, 2007 m. priėmimui

Filosofija ir visuomenės mokslai D

4

Aprašas

2006 m. priėmimui

Filosofija ir visuomenės mokslai N

5

Aprašas

2006, 2005 m. priėmimui

Istorija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Istorija I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2005-2008 m. priėmimui

Lietuvių filologija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006-2008 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su šakomis) NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su šakomis) D

4

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su šakomis) I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su šakomis) N

5

Aprašas

2006-2008 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir ryšiai su visuomene N

5

Aprašas

2005 m. priėmimui

Rusų filologija D

4

Aprašas

2006–2007  priėmimui

Rusų filologija V

5

Aprašas

2007 priėmimui

Sociokultūrinė antropologija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008 m. priėmimui

Sociokultūrinė antropologija I

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Vokiečių filologija D

4

Aprašas

2006-2007 m. priėmimui

Vokiečių filologija V

5

Aprašas

2005 m. priėmimui

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informatika NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

2006 m. priėmimui


Matematikos ir informatikos fakultetas

Informatika I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

2005 m. priėmimui

Informatika V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

2005 m. priėmimui

Matematika NL; D

4

Aprašas

2006-2009 priėmimui

Matematika ir informatika NL 2009 m.

4

Aprašas

2006–2009 m. priėmimui

Matematika ir informatika NL
2008 m.

4,5

Aprašas

Matematika ir informatika D 2007, 2006 m.

4

Aprašas

MENŲ FAKULTETAS

Audiovizualinis menas NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2007–2008 m. priėmimui
2006 m. priėmimui


Menų fakultetas

Audiovizualinis menas I; N

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Dailė (dizainas) NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Dailė (grafika) NL; D

4

2009 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

Dailė (poligrafija) NL

4

2009 m. priėmimui

Dailė (tapyba) D

4

2008 m. priėmimui

Dailė ir dizainas NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Dailė ir technologijos NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Dailė ir technologijos I; N

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Dailė ir technologijos N (1m. po kolegijų)

1

Aprašas

2009 m. priėmimui

Estrados menas NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Grafinės ir taikomosios technologijos D

4

Aprašas

2006–2007 m. priėmimui

Muzikos pedagogika NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Muzikos pedagogika I; N

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Muzikos pedagogika N (2m. po kolegijų)

2

Aprašas

2009 m. priėmimui

Taikomoji dailė ir verslas NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

 

Taikomoji dailė ir verslas (šaka – aprangos dizainas) nuo II k. D

4

Taikomoji dailė ir verslas (šaka –floristika) nuo II k. D

4

Taikomoji dailė ir verslas (šaka –oda) nuo II k. D

4

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Socialinė pedagogika (šaka – socialinio darbo organizavimas) NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui


Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

Socialinė pedagogika D

4

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Socialinė pedagogika (šaka – socialinio darbo organizavimas) I

4,5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Socialinė pedagogika N

4,5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Socialinė pedagogika ir psichologija N

4,5

Aprašas

2005 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – judesio korekcija) NL

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – logopedija) NL

4

2009 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – logopedija) D

4

2006–2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija) D

4

2006–2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – logopedija) I

4,5

Aprašas

2009 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – logopedija) N

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (šaka – logopedija) N

5

Aprašas

2005 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (šaka – gydomoji pedagogika) NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui
2007 m. priėmimui

Sveikatos edukologija D

4

2006, 2008 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (šaka – visuomenės sveikatos ugdymas) I

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

Sveikatos edukologija N

4

2006, 2008 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (šaka – gydomoji pedagogika) N

4

2007 m. priėmimui

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui


Socialinių mokslų fakultetas

Ekonomika I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Ekonomika V

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Verslo administravimas NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Verslo administravimas  I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008 m. priėmimui

2006-2007 m. priėmimui

Verslo administravimas  V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2006-2007 m. priėmimui

Viešasis administravimas NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Viešasis administravimas I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008 m. priėmimui

2006–2007 m. priėmimui

Viešasis administravimas V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2006–2007 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Aplinkos ir profesinė sauga NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui


Technologijos fakultetas

Aplinkos ir profesinė sauga I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija V

5

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija V

5

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Informacinės technologijos N

5

Aprašas

2005 m. priėmimui

Informacinės technologijos V

5

Aprašas

2005 m. priėmimui

Informatikos inžinerija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Informatikos inžinerija I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Informatikos inžinerija V

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2005–2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija V

5

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Siuvinių dizainas ir technologija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Siuvinių dizainas ir technologija V

5

Aprašas

2005 m. priėmimui

Statybos inžinerija NL; D

4

Aprašas

2009 m. priėmimui

2006–2008 m. priėmimui

Statybos inžinerija I; N

5

Aprašas

2009 m. priėmimui

2005–2008 m. priėmimui

Statybos inžinerija V

5

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Pastabos: NL - nuolatinės studijos; I - ištęstinės studijos; D - dieninės studijos; N - neakivaizdinės studijos; V - vakarinės studijos.

Čia pateikiamas preliminarus ištęstinių programų išdėstymas semestrais, nes
„Ištęstinės studijų formos trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė negu nuolatinės formos studijų trukmė..." (Mokslo ir studijų įstatymas, 2009, 47 str. 3p.)
Tokiu būdu, asmuo, pasirinkęs ištęstinę studijų formą, studijuojamą 160 kr. programą gali vykdyti 4-6 metus.

 

Į pradinį   |   Į viršų   |   II pakopos studijų programos