2008-2009 m. m. Šiaulių universiteto antros pakopos studijų programos

Magistro studijų programos

Magistrantūra - tai antrosios pakopos 1,5-2 metų (60-80 kreditų) apimties nuosekliosios studijos, skirtos žinių ir gebėjimų, įgytų per pagrindines universitetines studijas plėtimui ir gilinimui. Jas baigus suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Pagal pirmosios pakopos ir antrosios pakopos studijų programų krypčių santykį skiriami du magistrantūros studijų programų tipai: gilinamoji magistrantūros studijų programa ir plečiamoji magistrantūros studijų programa. Studijos baigiamos magistro darbo rengimu ir jo gynimu. Asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį, gali stoti į doktorantūrą.

Fakultetas

Studijų programos
2008-2009 m. m. (duomenų bazėje)

Trukmė, m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

 Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2008-2009 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Edukologija D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui


Edukologijos fakultetas

 

Edukologija N

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Karjeros edukologija D

1,5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Karjeros edukologija N

1,5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto edukologija D

2

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba D

1,5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Švietimo kokybės vadyba N

1,5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Fizika D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Gamtos mokslų fakultetas

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Dalykinis vertimas D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui


Humanitarinis fakultetas

 

 

 

Gretinamoji kalbotyra N

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Kultūros studijos D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Lietuvių kalbotyra D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Literatūrologija D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informatika D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui


Matematikos ir informatikos fakultetas

 

 

 

 

Informatika N

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Informatika (mokytojai) D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Informatika (mokytojai) N

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Matematika D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Matematika N

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

MENŲ FAKULTETAS

Dailė (dizainas) D

1,5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui


Menų fakultetas

 

 

 

Dailė (grafika) D

1,5

2007–2008 m. priėmimui

Dailė (meno istorija) D

1,5

2007–2008 m. priėmimui

Dailė (oda) D

1,5

2007–2008 m. priėmimui

Muzikos pedagogika D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) D

2

Aprašas

 

2008 m. priėmimui


Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinių projektų vadyba) D

2

2007 m. priėmimui

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinio darbo organizavimas) N

2

Aprašas

 

2008 m. priėmimui

Socialinė pedagogika (specializacija – socialinių projektų vadyba) N

2

2007 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas) D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – dailės terapija) N

2

Aprašas

 

2007–2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiojo ugdymo koordinavimas) N

2

2007–2008 m. priėmimui

Taikomoji kūno kultūra D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui


Socialinių mokslų fakultetas

 

 

 

Ekonomika N

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Vadyba D

2

Aprašas

 

2007–2008 m. priėmimui

Vadyba D (viešasis administravimas)

2

2007–2008 m. priėmimui

Vadyba N

2

Aprašas

 

2007–2008 m. priėmimui

Vadyba N (su specializacijomis)

2

2007–2008 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Energetikos inžinerija D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui


Technologijos fakultetas

 

Mechanikos inžinerija D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Signalų technologija D

2

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Pastabos: D - dieninės studijos; N - neakivaizdinės studijos.

 

Specialiosios profesinės studijos

 

Specialiosios profesinės studijos - antrosios pakopos nuosekliosios 1 metų (40 kreditų) universitetinės studijos, į kurias priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas, ir kurios skirtos tam tikros studijų krypties profesinei kvalifikacijai įgyti.
 

 

Fakultetas

Studijų programos

2008-2009 m. m.

(duomenų bazėje)

Trukmė, m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

 Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2008-2009 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Dalyko pedagogika N

1

 Aprašas

2008 m. priėmimui

 

Edukologijos fakultetas

 

Priešmokyklinis ugdymas N

1

 Aprašas

2008 m. priėmimui

Profesinė pedagogika N

1,5

 Aprašas

2008 m. priėmimui

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Optometrija N

1

 Aprašas

2008 m. priėmimui

Gamtos mokslų fakultetas

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Paveldosauga N

1

 Aprašas

2008 m. priėmimui

Humanitarinis fakultetas

Žurnalistika N

1

 Aprašas

2008 m. priėmimui

 

 

Pastaba: N - neakivaizdinės studijos.

 

Į pradinį   |   Į viršų   |   I pakopos studijų programos