2008-2009 m. m. Šiaulių universiteto pirmos pakopos studijų programos

Bakalauro studijų programos

Bakalauro studijos - tai pirmosios pakopos universitetinės aukštojo mokslo 140-180 kreditų studijos, kurias baigus suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Šis laipsnis žymi įgytą aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Sėkmingai baigus studijas įgyjama teisė studijuoti magistrantūroje ir specialiosiose profesinėse studijose.

Fakultetas

Studijų programos

2008-2009 m. m.

(duomenų bazėje)

Trukmė,
m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2008-2009 m. m."
 (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

         

Knygos turinys
Papildoma informacija

EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS

Edukologija D

4

Aprašas

 

 

 

žr. Edukologija su specializacijomis


Edukologijos fakultetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukologija (specializacija – ekonomika ir verslo pagrindai) nuo II k. D

4

2005–2008 m. priėmimui

 

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) nuo II k. D

4

2005–2008 m. priėmimui

 

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) nuo II k. D

4

2005–2008 m. priėmimui

Edukologija N

4

Aprašas

 

 

 

žr. Edukologija su specializacijomis

Edukologija (specializacija – ekonomika ir verslo pagrindai) nuo II k. N

4

2005–2008 m. priėmimui

 

Edukologija (specializacija – gamta ir geografija) nuo II k. N

4

2007, 2005 m. priėmimui

Edukologija (specializacija – šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga) nuo II k. N

4

2006–2008 m. priėmimui

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir muzika D

4

Aprašas

2005 m. priėmimui

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

 

Kūno kultūra D

4

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Kūno kultūra N

4

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Kūno kultūros ir sporto pedagogika D

4

Aprašas

2005 m.  priėmimui

Kūno kultūros ir sporto pedagogika N

4

Aprašas

2005 m.  priėmimui

Meninis ugdymas ir tikyba D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Papildomasis ugdymas ir etika D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

 

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas D

4

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

 

 

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas N

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

 

Pradinio ugdymo pedagogika N

4

Aprašas

 

 

2005–2006 m. priėmimui

 

Pradinio ugdymo pedagogika N (baigusieji kolegijas)

1,5

2008 m. priėmimui

Pradinio ugdymo pedagogika N (baigusieji kolegijas)

2

2008 m. priėmimui

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Dekoratyvinis apželdinimas D

4

Aprašas

2005 m. priėmimui


Gamtos mokslų fakultetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoratyvinis apželdinimas N

4

Aprašas

2005 m. priėmimui

Dekoratyvioji želdininkystė D

4

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

 

Dekoratyvioji želdininkystė N 2008 m.

4,5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Dekoratyvioji želdininkystė N 2007, 2006 m.

4

Aprašas

Ekologija ir aplinkotyra D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Fizika D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

 

Fizika ir informatika D,  2008, 2007, 2006 m.

4,5

Aprašas

2004–2008 m. priėmimui

 

Fizika ir informatika D, 2005 m.

4

Aprašas

Fizika ir informatika D, 2004 m.

5

Aprašas

Fizika ir kitų gamtos mokslų pagrindai D

5

Aprašas

2004 m. priėmimui

Optometrija D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

Taikomoji biologija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Taikomoji ekologija D

4

Aprašas

2005 m. priėmimui

Taikomoji ekologija N

4,5

Aprašas

2004–2005 m. priėmimui

Taikomoji ekologija N

2

Aprašas

2006 m. priėmimui

HUMANITARINIS FAKULTETAS

Anglų filologija D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

 


Humanitarinis fakultetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglų filologija V

5

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

 

Anglų filologija ir kita užsienio kalba D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

 

Anglų ir rusų kalbos D

4

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Anglų ir rusų kalbos D

4

Aprašas

2005 m. priėmimui

Anglų ir rusų kalbos D

5

Aprašas

2004 m. priėmimui

Filosofija ir pilietinis ugdymas D

4

Aprašas

2008, 2007 m. priėmimui

 

Filosofija ir pilietinis ugdymas N

5

Aprašas

2008, 2007 m. priėmimui

 

Filosofija ir visuomenės mokslai D

4

Aprašas

2006, 2005 m. priėmimui

Filosofija ir visuomenės mokslai D

5

Aprašas

2004 m. priėmimui

Filosofija ir visuomenės mokslai N

5

Aprašas

2006, 2005 m. priėmimui

Istorija D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

 

Istorija N

5

Aprašas

2005-2008 m. priėmimui

 

Lietuvių filologija D

4

Aprašas

2005-2008 m. priėmimui

 

Lietuvių filologija N

5

Aprašas

2004 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) D

4

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Lietuvių filologija (su specializacijomis) N

5

Aprašas

2007-2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir ryšiai su visuomene D

5

Aprašas

2005 m. priėmimui

Lietuvių filologija ir ryšiai su visuomene N

5

Aprašas

2005 m. priėmimui

Prancūzų ir lietuvių kalbos D

5

Aprašas

2004 m. priėmimui

Rusų filologija D

4

Aprašas

2005–2008  priėmimui

Rusų filologija V

5

Aprašas

2006–2008 priėmimui

Sociokultūrinė antropologija D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

Vokiečių filologija D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

2005 m. priėmimui

Vokiečių filologija V

5

Aprašas

2005 m. priėmimui

Vokiečių ir lietuvių kalbos D

5

Aprašas

2004 m.priėmimui

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Informatika D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

2005 m. priėmimui


Matematikos ir informatikos fakultetas

Informatika N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

2005 m. priėmimui

2004 m. priėmimui

Informatika V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

2005 m. priėmimui

2004 m. priėmimui

Matematika D

4

Aprašas

2005-2006 priėmimui

Matematika ir informatika D 2008 m.

4,5

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Matematika ir informatika D 2007, 2006, 2005 m.

4

Aprašas

MENŲ FAKULTETAS

Audiovizualinis menas D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui


Menų fakultetas

 

 

 

 

 

 

Audiovizualinis menas N

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Dailė ir dizainas D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Dailė ir technologijos D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Dailė ir technologijos N

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Dailė ir technologijos N (1m. po kolegijų)

1

Aprašas

2008 m. priėmimui

Estrados menas D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Grafinės ir taikomosios technologijos D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Muzikos pedagogika D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Muzikos pedagogika N

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Muzikos pedagogika N (2m. po kolegijų)

2

Aprašas

2008 m. priėmimui

Taikomoji dailė ir verslas D

4

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

2005 m. priėmimui

 

 

 

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija – aprangos dizainas) nuo II k. D

4

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija –floristika) nuo II k. D

4

Taikomoji dailė ir verslas (specializacija –oda) nuo II k. D

4

SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS

Socialinė pedagogika D

4

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui


Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas

 

 

 

 

 

Socialinė pedagogika N

4,5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Socialinė pedagogika ir psichologija D

4

Aprašas

2005 m. priėmimui

Socialinė pedagogika ir psichologija N

4,5

Aprašas

2004–2005 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) D

4

Aprašas

 

2006–2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija) D

4

2006–2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) D

4

Aprašas

 

2005 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija) D

4

2005 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) N

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Specialioji pedagogika (specializacija – logopedija) N

5

Aprašas

2004–2005 m. priėmimui

Sveikatos edukologija D

4

Aprašas

 

2005, 2006, 2008 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – gydomoji pedagogika) D

4

2007 m. priėmimui

Sveikatos edukologija N

4

Aprašas

 

2006, 2008 m. priėmimui

Sveikatos edukologija (specializacija – gydomoji pedagogika) N

4

2007 m. priėmimui

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Ekonomika D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

2005 m. priėmimui


Socialinių mokslų fakultetas

Ekonomika N

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

2004-2005 m. priėmimui

Ekonomika V

5

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

2004-2005 m. priėmimui

Verslo administravimas  D

4

Aprašas

2007–2008 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

2005 m. priėmimui

Verslo administravimas  N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2006-2007 m. priėmimui

2004-2005 m. priėmimui

Verslo administravimas  V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2006-2007 m. priėmimui

2004-2005 m. priėmimui

Viešasis administravimas D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

2007 m. priėmimui

2006 m. priėmimui

2005 m. priėmimui

Viešasis administravimas N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2006–2007 m. priėmimui

2004-2005 m. priėmimui

Viešasis administravimas V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

2006–2007 m. priėmimui

2004-2005 m. priėmimui

TECHNOLOGIJOS  FAKULTETAS

Aplinkos ir profesinė sauga D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui


Technologijos fakultetas

Aplinkos ir profesinė sauga N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Aplinkos ir profesinė sauga V

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija N

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Elektronikos inžinerija V

5

Aprašas

2004–2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija N

5

Aprašas

2008 m. priėmimui

Elektros inžinerija V

5

Aprašas

2004–2008 m. priėmimui

Informacinės technologijos D

4

Aprašas

2005 m. priėmimui

Informacinės technologijos N

5

Aprašas

2005 m. priėmimui

Informacinės technologijos V

5

Aprašas

2004–2005 m. priėmimui

Informatikos inžinerija D

4

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Informatikos inžinerija N

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Informatikos inžinerija V

5

Aprašas

2006–2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija N

5

Aprašas

2004–2008 m. priėmimui

Mechanikos inžinerija V

5

Aprašas

2004–2008 m. priėmimui

Siuvinių dizainas ir technologija D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Siuvinių dizainas ir technologija V

5

Aprašas

2004–2005 m. priėmimui

Statybos inžinerija D

4

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Statybos inžinerija N

5

Aprašas

2005–2008 m. priėmimui

Statybos inžinerija V

5

Aprašas

2004–2008 m. priėmimui

Pastabos: D - dieninės studijos; N - neakivaizdinės studijos; V - vakarinės studijos.

 

Pirmos pakopos profesinės studijos

 

Profesinės studijos - tai pirmosios pakopos universitetinės aukštojo mokslo studijos. Jas baigusiems išduodamas I pakopos aukštojo mokslo diplomas ir suteikiama profesinė kvalifikacija. Ši kvalifikacija žymi įgytą aukštąjį išsilavinimą, profesines žinias, mokėjimus ir įgūdžius, reikalingus profesinei veiklai. Sėkmingai baigus studijas įgyjama teisė tęsti mokslus magistrantūroje ir specialiosiose profesinėse studijose. ŠU yra universitetinės dailininko profesinės studijos.
 

 

Fakultetas

Studijų programos

2008-2009 m. m.

(duomenų bazėje)

Trukmė,

m.

Studijų programos aprašas

Studijų programos tinkleliai

Knyga
"STUDIJŲ PROGRAMOS 2008-2009 m. m." (parengta skaitymui su Adobe Acrobat)

MENŲ FAKULTETAS

Dailė (dizainas) D

4

Aprašas

2008 m. priėmimui

 

Menų fakultetas

 

Dailė (grafika) D

4

2007 m. priėmimui

Dailė (tapyba) D

4

2008, 2005 m. priėmimui

Pastaba: D - dieninės studijos.

Į pradinį   |   Į viršų   |   II pakopos studijų programos